آسایشگاه شبانه روزی دختران

آسایشگاه شبانه روزی دختران ( حضرت زینب (س))

در سال ۱۳۸۳ با توجه به نیاز استان توسط خیرین وسازمان بهزیستی تاسیس و با حضور ۲۰ نفر مددجو که از استان خراسان رضوی به این بخش منتقل شدند کار خود را شروع کرد و درحال حاضردارای ۹۸ نفر مددجو می باشد.

جهت این مددجویان برنامه های موسیقی درمانی , بازی درمانی , پیاده روی , قطار شادی و اردوی های متفرقه انجام می شود کار کنان این بخش به صورت شبانه روزی و شیفتهای کاری در ارائه خدمات متنوع و نگهداری از مددجویان سهم داشته که بدیهی است بسیاری از اقداماتی که به صورت روتین به منظور خدمت به مددجویان انجام میگردد به دلیل طولانی شدن از ذکر آن خودداری گردیده است.

Back to Top