کلینیک دندان پزشکی

کلینیک دندان پزشکی

کلینیک دندانپزشکی موسسه یکی از واحد های درمانی مهم به شمار می آید .

این کلینیک مجهز به کلیه امکانات می باشد که تمامی اقدامات دندانپزشکی از قبیل ویزیت و معاینه، کشیدن دندان، پر کردن دندان ( برای مددجویانی که همکاری دارند) در داخل درمانگاه با حضور دندانپزشکان افتخاری انجام می شود.

Back to Top