دیادار نو با سربازان نو عقیدتی سیاسی انتظامی

blog_post_297

16دی

دیادار نو با سربازان نو عقیدتی سیاسی انتظامی

نوشته شده توسط خانم کرمانی منتشر شده در بازدیدها - دوشنبه 16 دی 1398

برچسب ها: عقیدتی سیاسی،دوره آموزشی ،بازدید معلولین

Back to Top