چهارمین بازدید مهربانانه عقیدتی-سیاسی در یکماه

blog_post_180

25تیر

چهارمین بازدید مهربانانه عقیدتی-سیاسی در یکماه

نوشته شده توسط خانم کرمانی منتشر شده در بازدیدها - سه شنبه 25 تیر 1398

برچسب ها: عقیدتی سیاسی،دوره آموزشی ،بازدید معلولین

Back to Top