گرمای حضور هفتگی عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی در سرمای زمستان

blog_post_293

24دی

گرمای حضور هفتگی عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی در سرمای زمستان

نوشته شده توسط خانم کرمانی منتشر شده در بازدیدها - سه شنبه 24 دی 1398

برچسب ها: عقیدتی سیاسی،دوره آموزشی ،بازدید معلولین

Back to Top