ارتزوپروتز

ارتزوپروتز

رشته ارتوپدی فنی (ارتز وپروتز ) یکی از شاخه های علوم توان بخشی است و شامل دو بخش ارتز (وسایل کمکی ) و پروتز (وسایل جایگزین ) می شود . این واحد در سال ۱۳۸۷ به منظور طراحی ، ساخت انواع کفش و کفی طبی ، زانوبند و کمر بند طبی ، دست و پای مصنوعی با حضور متخصصان فنی شروع به کار نمود.

این مرکز افتخار دارد ب توجه به تجربیات قبلی و استفاده از متخصصان این رشته خدمات ذیل را با نازلترین قیمت در اسرع وقت به جامعه هدف ( بهزیستی ، جانبازان و سایر نیازمندان ) ارائه نماید .

1. مشاوره رایگان

2. طراحی و ساخت وسایل پیشرفته توانبخشی

3. انواع اسپلینت و بریس

4. کمربند طبی

5. زانوبند طبی

6. کفش طبی

7. دست و پای مصنوعی

Back to Top