کارگاه های حرفه آموزی

کارگاه های حرفه آموزی

برنامه ریزی جهت پرکردن اوقات روز مددجویان در این بخش در قالب برگزاری ۷ کلاس و ۶ کارگاه شامل کارگاههای : سوخت نگار چوب – گلیم بافی و تابلو فرش – معرق و مشبک چوب – رودوزیهای سنتی – خیاطی تزئینی و شعر و سرود – موسیقی و یک کلاس آموزش زیر ۱۴سال می باشد.

Back to Top