دوازدهمین مجمع عمومی برگزار شد.

blog_post_372

05دی

دوازدهمین مجمع عمومی برگزار شد.

نوشته شده توسط خانم کرمانی منتشر شده در اخبار و اطلاعیه ها - یکشنبه 05 دی 1400

دوازدهمین مجمع عمومی سالیانه موسسه خیریه توانبخشی حضرت عل اکبر(ع) امشب با حضور 50 نفر از اعضای هیئت امنای این موسسه برگزار شد.

در این جلسه ضمن ارائه گزارش ریاست، نائب رییس، بازرس هیئت مدیره و مدیرعامل توانبخشی حضرت علی اکبر(ع)، باتفاق اکثریت آرا اعضای جدید هیئت مدیره انتخاب گردیدند. در حاشیه این جلسه مدیرعامل و پرسنل توانبخشی فرصت را غنیمت شمرده و از هیئت امنای موسسه به پاس حمایتهای معنوی آنان تقدیر به عمل آوردند.

برچسب ها: مجمع عمومی سالیانه،هیئت امنا،هیئت مدیره

Back to Top